lördag 24 maj 2014

Många startande ...

Den andra etappen av Frida City Sprint samlade över 100 startande. Kvällen var sommarvarm vid Brinkebergskulle som vars samlingsplats. Per-Arne Johansson hade lagt banorna på Restad Gård bland alla stora byggnader och gräsytor. Det var kul och utmanande banor som även lockade några Syrienflyktingar som bor på området.


Sprint är speciellt. Banläggarna försöker alltid att skapa extra tankemöda. Ett klassiskt och mycket vanligt sätt är att placera kontrollen på ena eller andra sidan av en stenmur, en stor häck eller liknande som på nedanstående exempel; kontroll # 5.


Som van orienterare har man lärt sig att alltid kolla kontrollbeskrivningen extra noga vid den här typen av kontroller eftersom det är svårt att avgöra om man bara tittar på kartan. Det finns två alternativ som är markerade med små kontrollskärmar nedan. Ska man inte förlora onödig tid så är det viktigt att man redan på väg till kontrollen vet var kontrollskärmen är placerad.


Men, men man kan fundera över om man förutom kartan också måste läsa kontrollbeskrivningen med alla kryptiska och svårförstådda symboler och markeringar. Det borde egentligen vara tillräckligt att bara titta på kartan och direkt kunna avgöra var skärmen är placerad vid den här typen av kontroller.
Ett sätt kan vara att på kartan göra en liten röd punktmarkering som på exemplet nedan. Alldeles speciellt viktigt för nybörjare som ännu inte lärt sig alla orienteringens mysterier.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar